Melintasi Masa: Perjalanan Kami

Pusat Pendidikan i-Musleh (PPIM) - imuslehmelaka.edu.my - adalah pusat pendidikan swasta yang tidak berorientasikan keuntungan. Operasi dan pembangunan PPIM adalah hasil dari yuran pelajar dan sumbangan orang ramai. PPIM ditubuhkan semata-mata untuk menyediakan sistem pendidikan alternatif berteraskan Islam yang diurus dengan profesional. Sekolah di bawah pengurusan PPIM ialah Sekolah Rendah i-Musleh (SRiM) dan Sekolah Menengah i-Musleh (SMiM).

Kedua-dua buah sekolah di bawah kelolaan PPIM beroperasi di premis sementara di Kompleks Komersial Boulevard, Ayer Keroh, Melaka